De boerderij

 

Sinds 1985 bestaat de boerderij Doruvael en sinds 1993 is er begonnen met kaasmaken. In 1985 hebben we ons bedrijf verplaatst van Mastwijk naar Blokland, middels de Ruilverkaveling. De naam is ontleend aan deze ruilverkaveling, DOor RUilverkaveling VAn ELders.

 

Jirco Vlooswijk heeft in 2014 het bedrijf overgenomen van zijn ouders Ad en Ans Vlooswijk. Het is de afgelopen jaren een modern bedrijf geworden, die met zijn tijd meegaat. Er zijn 100 melkkoeien, die door robots worden gemolken. Daarbij is er op de boerderij nog eens veertig stuks jongvee. Elke week worden er ruim 400 kazen gemaakt.

 

Verder dragen wij het milieu, de natuur en het landschap een warm hart toe. We gebruiken zo min mogelijk kunstmest om zonder milieubelasting toch een goede grasproductie te bereiken. Ook zijn we lid van een agrarische natuur-vereniging en doen we dus van alles voor de natuur. We beschermen weidevogels en planten bosjes op de hoekjes van de percelen, zodat allerlei dieren zich hierin kunnen vestigen.

Doruvael Buitenzorg | Blokland 95 | 3417 MR | Montfoort | info@doruvael-buitenzorg.nl