Stichting Vrienden van Zorgboerderij Doruvael Buitenzorg
                                 'Doe, Beleef en Leer'

 

 
 De ANBI Stichting is in 2019 opgericht en probeert de grotere en kleinere wensen, die buiten het budget van de zorgboerderij vallen, te realiseren. Voorbeelden zijn een jaarlijkse uitstapjes, inrichtingswensen voor het nieuwe pand en theetuin, dierenverblijven opknappen etc.

Met hulp en creativiteit van deze Stichting, en de mensen die de zorgboerderijen ondersteunen, worden wensen waargemaakt waarmee de diensten op de zorgboerderij wordt verbeterd en de deelnemers meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

 

Als u de stichting “Vrienden van zorgboerderij Doruvael Buitenzorg” wilt steunen kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL68RABO0346493307 ten name van St. Vrienden van Doruvael Buitenzorg.

 

Als vriend ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor het oogstfeest in oktober en laten we u zien wat we met uw gift hebben gedaan.

Financiele verantwoording:
 Voor 1 juli 2020 zal dit worden gepubliceerd.

 

Hier kunt u het beleidsplan downloaden.

 

Bestuur:

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit:

Willem van Remmerden (voorzitter)
 Patricia van Rooijen (secretaris)
 Sandra Bek (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. ZIj hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten voor de Stichting.

 

Contactgegevens:

Blokland 95
 3417 MR Montfoort

Telefoon: 06-24970360

E-mail: info@doruvael-buitenzorg.nl

Kamer van Koophandel: 860013881
 RSIN: 860013881


 ANBI status: goedgekeurd

 

 

Doruvael Buitenzorg | Blokland 95 | 3417 MR | Montfoort | info@doruvael-buitenzorg.nl