Stichting Vrienden van Doruvael Buitenzorg

De ANBI Stichting is in 2019 opgericht en probeert de grotere en kleinere wensen, die buiten het budget van de zorgboerderij vallen, te realiseren. Voorbeelden zijn een jaarlijkse uitstapjes, inrichtingswensen voor het nieuwe pand en theetuin, dierenverblijven opknappen etc.Dagbesteding vindt plaats op de boerderij. Per seizoen zullen de werkzaamheden verschillen op de boerderij. De activiteiten die worden aangeboden, zijn zonder tijdsdruk. De wensen van de deelnemers moeten dus goed passen bij de mogelijkheden die het bedrijf biedt.

Met hulp en creativiteit van deze Stichting, en de mensen die de zorgboerderijen ondersteunen, worden wensen waargemaakt waarmee de diensten op de zorgboerderij wordt verbeterd en de deelnemers meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen.

Als u de stichting “Vrienden van zorgboerderij Doruvael Buitenzorg” wilt steunen kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening NL68RABO0346493307 ten name van St. Vrienden van Doruvael Buitenzorg.

Als vriend ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor het oogstfeest in oktober en laten we u zien wat we met uw gift hebben gedaan.

Bestuur

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit:
Willem van Remmerden (voorzitter)
Patricia van Rooijen (secretaris)
Sandra Bek (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten voor de Stichting.

Contactgegevens